Koulunkäynnin- ja AP/IP-ohjaajien verkosto

Verkosto on toiminut syksystä 2012 ja siihen kuuluu koulunkäynnin- ja ap/ip-ohjaajia Varsinais-Suomen kunnista. Kokoontuu neljä kertaa vuodessa ja toimii hyvänä kanavana vaihtaa tietoa ja kokemuksia, keskustella oman ammattialan asioista ja tapahtumista, arjesta ja toimintatavoista. Edunvalvonta-asioiden esiin nostaminen, seuranta ja tiedotus ovat suuri osa verkoston toimintaa.

Varsinais-Suomen koulunkäynnin ja AP-/IP-ohjauksen ammatillinen verkosto kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa.

Alueverkoston jäsenet ovat eri puolilta Varsinais-Suomea.