Lisäarvoa koulutuksella

Koulutus on toimiva työväline työelämän muutostilanteissa

JHL:n koulutus perustuu vahvaan jäsenistön tietojen ja taitojen ylläpitämiseen alituiseen muuttuvassa työmarkkinakentässä. Aktiivitoimijoiden ja jäsenistön on kyettävä selviytymään palvelussuhdeturvaan vaikuttavista työelämän muutostilanteista. Tämä koskee erityisesti hallinto- ja palvelurakenteiden muutosta ja toisaalta alati jatkuvaa kilpailutusta, liikelaitostamista ja osakeyhtiöittämistä.

JHL järjestää jäsenilleen monipuolista koulutusta, joka perehdyttää ammattiyhdistystoimintaan, vahvistaa ammatillista osaamista, perehdyttää työpaikan luottamustehtäviin, auttaa kehittämään työyhteisöjä ja syventää tietoja oman alan työehtosopimuksista ja työlainsäädännöstä. 
Sähköisessä koulutuskalenterissa kurssitapahtumat ovat aina ajan tasalla.

Järjestöaktiivien tiedot ja taidot avainasemassa
Järjestöaktiivien tiedolliset ja taidolliset valmiudet määrittävät hyvin pitkälle sen, kuinka sekä valtakunnallisessa että paikallisessa, työpaikoilla tapahtuvassa edunvalvontatyössä onnistutaan. Aktiivit luottamusmiehet, yhdistysten puheenjohtajat, työsuojeluvaltuutetut ja yhteistoimintahenkilöstö ovat avainasemassa tässä yhteisessä tehtävässämme.