Mikä on JHL?

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on julkisella ja yksityisellä hyvinvointipalvelusektorilla työskentelevien ammattiliitto. JHL:ään kuluu 165 000 jäsentä.

JHL toimii sen puolesta, että sinunkin ammattialasi erityiskysymykset tulevat huomioiduksi. Ammattiliitto tarjoaa Sinulle parhaan turvan työsuhteisiin liittyvissä erityis- ja muutostilanteissa.

  • JHL toimii työelämän kehittäjänä ja jäsentensä työmarkkina-aseman vahvistajana
  • JHL solmii työ- ja virkaehtosopimuksia ja valvoo niiden noudattamista
  • JHL parantaa jäsentensä koulutusmahdollisuuksia, yhteiskunnallista tietoisuutta ja ammattitaitoa

JHL:n jäsenet työskentelevät lähes kaikissa ammateissa:
- valtion
- kuntien
- kuntayhtymien
-  seurakuntien
- niiden liikelaitosten tai yhtiöiden
- yleishyödyllisten yhteisöjen
-julkiselle sektorille palveluja tuottavien yritysten tai yhteisöjen palveluksessa ja vastaavilla toimialoilla.

JHL - Suomen monipuolisin ammattiliitto