Opiskelija!

Jäsenenämme voit valmistuttuasi hakea Varsinais-Suomen erityisalojen yhdistykseltä stipendiä. Sinun siis pitää olla JHL 824 ry:n jäsen ja valmistua tutkintoon.  Stipendin arvo on 50€.

Lähetä meille vapaamuotoinen hakemus viimeistään kuukausi valmistumisesi jälkeen. Liitä hakemukseesi kopio tutkintotodistuksestasi. Lähetä hakemuksesi osoitteeseen: laskut@jhl824.fi